Total budget of the Call

850 000 EUR

 

The concepts

Concept 1 “PROMOTION OF SOCIETAL RESILIENCE TO DISINFORMATION AND PREVENTION OF HYBRID THREATS”

Concept 2 “STRENGTHENING NATIONAL AND REGIONAL MEDIA CAPABILITIES AND RESILIENCE TO DISINFORMATION“

Concept 3 “STRENGTHENING ADMINISTRATIVE AND INSTITUTIONAL CAPACITY IN THE FIELD OF EUROINTEGRATION IN MOLDOVA“

Concept 4 “ECONOMIC AND SOCIAL EMPOWERMENT OF WOMEN AND GIRLS IN IRAQ“

Concept 5 “DIGITAL TRANSFORMATION IN KENYA“

Concept 6 “STRENGTHENING SOCIETAL RESILIENCE TO DISINFORMATION AND HYBRID THREATS“

Concept 7 “PROVISION OF PSYCHOSOCIAL ASSISTANCE TO INDIVIDUALS AFFECTED BY THE WAR AGAINST UKRAINE“

Concept 8 “STRENGTHENING DIGITAL AND BUSINESS SKILLS OF YOUNG PEOPLE AND WOMEN IN NIGERIA, KENYA, AND GHANA“

Concept 9 “SUPPORT FOR CIVIL SOCIETY“


THE CALL AND TERMS AND CONDITIONS OF THE CALL

Call and the Terms and Conditions of the Call are published at www.CPVA.lt under the “Development Cooperation and Humanitarian Aid” section of the website "Calls for proposals".


Submission of applications

Applications are filled in and submitted electronically online in Lithuanian or English.

Deadline for submitting applications – 7 May 2024, 17:00 Lithuanian time.

 

CONTACTS

PI Central Project Management Agency is consulting on how to submit the applications, by email vbfondas@cpva.lt, or by phone No +370 656 59004 and +370 658 03183.

 

Information event

Registration for the informational event on the preparation and submission of applications is on the website www.cpva.lt/en

Planuojama finansavimo suma

850 000 eurų

Koncepcijos

1 koncepcija „VISUOMENĖS ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI UGDYMAS IR HIBRIDINIŲ GRĖSMIŲ PREVENCIJA“ 

2 koncepcija „NACIONALINĖS IR REGIONINĖS ŽINIASKLAIDOS KOMPETENCIJŲ IR ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI STIPRINIMAS“ 

3 koncepcija „PARAMA ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI EUROINTEGRACIJOS SRITYJE MOLDOVOJE“ 

4 koncepcija „MOTERŲ IR MERGAIČIŲ EKONOMINIS IR SOCIALINIS ĮGALINIMAS IRAKE“ 

5 koncepcija „SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA KENIJOJE“ 

6 koncepcija „VISUOMENĖS ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI IR HIBRIDINĖMS GRĖSMĖMS STIPRINIMAS“

7 koncepcija „PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS UKRAINOS ŽMONĖMS“ 

8 koncepcija „JAUNIMO IR MOTERŲ SKAITMENINIŲ IR VERSLO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS NIGERIJOJE, KENIJOJE, GANOJE“ 

9 koncepcija „PARAMA PILIETINEI VISUOMENEI“
 

KVIETIMAS IR JO SĄLYGOS

Kvietimas ir jo sąlygos paskelbtos www.cpva.lt interneto svetainės „Vystomasis bendradarbiavimas“ skiltyje „Kvietimai
 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2024 m. gegužės 7 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

 

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra el. paštu vbfondas@cpva.lt , tel. Nr. +370 656 59004 arba +370 658 03183.

 

INFORMACINIS RENGINYS

Registracija į informacinį renginį apie paraiškų rengimą ir teikimą www.cpva.lt interneto svetainėje. 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra / Central Project Management Agency